SchipholWatch start Aviation Leaks

Bron: SchipholWatch


SchipholWatch start met Aviation Leaks een portal waarop klokkenluiders volledig anoniem geheime informatie kunnen delen met de redactie van de website.

Foto: Tarik Haiga via Unsplash

Het portal garandeert klokkenluiders absolute anonimiteit. De server van Aviation Leaks slaat totaal geen informatie op over de indiener van tips en andere informatie. Geen e-mail adressen, geen ip-nummers, helemaal niets.


Slechts de boodschap van de bezoeker, plus eventueel toegevoegde documenten worden opgeslagen.

Om een en ander nog veiliger te maken, wordt iedere klokkenluider uitdrukkelijk geadviseerd zijn of haar informatie in te sturen via de zogenaamde Tor Browser – een snel en eenvoudig te installeren webbrowser die speciaal ontworpen is om de afzender anoniem te houden.Inloggen met geheime code Na het insturen van een tip, ontvangt de afzender via de bevestigingspagina een 16-cijferige code waarmee hij of zij opnieuw kan inloggen op Aviation Leaks. Onze redactie ontvangt na iedere ingezonden bericht van Aviation Leaks een automatische e-mail en kan dan de boodschap lezen en de eventueel meegestuurde bestanden inzien. We kunnen dan via de site extra vragen voorleggen aan de anonieme inzender.


De inzender krijgt uiteraard geen bericht over die extra vragen, omdat wij niet beschikken over zijn of haar contactgegevens. Slechts door opnieuw in te loggen met de 16-cijferige code, kan iemand checken of er aanvullende vragen zijn. Wij vragen ‘onze’ klokkenluiders dan ook graag om na een paar dagen even te checken of er een bericht is voor hem of haar. Diezelfde code kan ook worden gebruikt om in een later stadium aanvullende informatie of documenten te sturen aan onze redactie.Via SchipholWatch naar de reguliere media Na onderzoek en check kunnen we besluiten over de aangedragen informatie een bericht te schrijven op onze website. Die site heeft duizenden bezoekers per dag en bereikt ook veel journalisten. Het zou niet de eerste keer zijn dat een bericht van SchipholWatch wordt overgenomen door de grotere media in ons land. Doel van Aviation Leaks is om mensen die beschikken over informatie over misstanden in en rond de luchtvaartsector een solide platform te bieden om deze informatie te delen met een breder publiek.Moreel besef De ervaring leert dat er veel mensen zijn die wél het moreel besef hebben dat bij veel bedrijven en instanties in de luchtvaart zo ontbreekt. Deze mensen nodigen wij graag uit openheid van zaken te geven. Ook oud-medewerkers van luchtvaartbedrijven, ministeries (I&W, LNV) en andere private of publieke organisaties zijn van harte welkom om ons te helpen misstanden bloot te leggen en zo hopelijk verandering af te dwingen. Wij zijn geïnteresseerd in alle informatie die met de luchtvaart te maken heeft – technisch, wetenschappelijk, politiek, lobby, communicatietechnieken, financieel, subsidies, vrijstellingen et cetera.Publeaks Aviation Leaks draait op dezelfde software als de inmiddels toonaangevende site Publeaks. Dit platform verzamelt klokkenluidersinformatie voor reguliere media en heeft zich inmiddels bewezen als belangrijke informatiebron voor journalisten. Publeaks wil geen burgergroepen als SchipholWatch opnemen als informatie-ontvanger. Zij beperkt zich tot de reguliere, journalistieke media. Dat respecteren wij en daarom hebben we nu zelf Aviation Leaks opgezet.


In voorkomende gevallen kunnen we besluiten de via Aviation Leaks binnengekomen informatie door te leiden aan Publeaks of rechtstreeks door te geven aan journalisten. Klokkenluiders kunnen natuurlijk ook hun informatie rechtstreeks aanbieden bij Publeaks. De software waarop Aviation Leaks draait, heet GlobaLeaks. Een uitgebreide beschrijving van de methoden die worden toegepast om de identiteit van de klokkenluider te beschermen vindt u op de site van de leverancier.