Tijdschrift Vervoerswetenschappen
Weblink

www.vervoerswetenschap.nl


Het Tijdschrift Vervoerswetenschap richt zich op Nederlandstalige artikelen en opiniestukken op het gebied van personenmobiliteit en logistiek gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De invalshoek is verkeerskundig, transport-economisch of -geografisch, maar ook bijdragen uit andere vakgebieden, zoals planologie of psychologie, zijn op de site te vinden. Zowel wetenschappers als beleidsmakers en studenten dienen artikelen in.