Tips omwonenden passen niet binnen hinderonderzoek Schiphol

Bron: SchipholWatch


Schiphol presenteert trots het onderzoek naar de mening van omwonenden over het ‘Programma hinderbeperking’, het pakket aan maatregelen dat vooral schuift met de vliegherrie maar geen structurele verbeteringen bevat.

Binnenkort komen de resultaten van het onderzoek beschikbaar op een online dashboard (illustratie uit rapport)

Structurele verbeteringen vielen dan ook buiten het doel van dit onderzoek, zo meldt Partners+Pröpper, een bureau dat de resultaten van het onderzoek samenvatte in een rapport van dertig pagina’s.


Veruit de meeste van de slechts 850 respondenten kwam juist op de proppen met dit soort suggesties: krimpen van Schiphol of het verhuizen van het vliegveld naar zee. Maar dat mocht niet, aldus de onderzoeksopgave van de vliegvelddirectie onder leiding van Dick Benschop.


Slechts schijnmaatregelen Dus blijven slechts schijnmaatregelen over, zoals het verschuiven van het vliegverkeer van de ene baan naar de andere, het toepassen van ‘stillere en schonere’ vliegtuigen of het (op papier) vliegen van bochtjes in de vaste routes om dorpskernen te vermijden.


Los van de onderzoeksopgave is de representativiteit van het door Schiphol betaalde onderzoek discutabel. Uit een gemeente als Uithoorn, waar 80 procent van de 30.000 inwoners zegt ernstige overlast te ondervinden van Schiphol, reageerden slechts zestig mensen. Amstelveen, een zwaargehinderde gemeente met 90.000 burgers, werd door slechts 54 respondenten gerepresenteerd.


Ondanks de tekortkomingen worden er ook opmerkelijke conclusies getrokken in het rapport. Zo blijken de mensen in maar liefst dertien gemeenten rond Schiphol ‘zeer veel hinder’ danwel ‘veel hinder’ te ondervinden van het overmatige vliegverkeer.


De helft van de respondenten ondervindt die hinder vooral tussen 6 en 7 uur ’s ochtends, meer dan de helft ook ’s avonds tussen 18 en 23 uur en 34 procent ligt er ’s nachts van wakker.


Schuiven met vliegroutes De populairste maatregelen op de website Minder Hinder van Schiphol zijn volgens het onderzoek het gebruik van stillere vliegtuigen, het hoger aanvliegen en het aanpassen van de vliegroutes.

Op het gebruik van stillere vliegtuigen heeft Schiphol zelf nauwelijks invloed, het zijn de vliegtuigmaatschappijen die bepalen welke toestellen zij inzetten. Hoger aanvliegen heeft vrijwel geen invloed op de geluidsoverlast omdat de mogelijkheden om substantieel hoger te vliegen technisch zeer beperkt zijn. Het aanpassen van vliegroutes is zuiver een hinderverplaatsende maatregel, geen hinderbeperkende.


Over nachtvluchten meldt het rapport even verderop: “Veel respondenten stellen maatregelen voor die niet binnen de reikwijdte van dit programma vallen, zoals minder nachtvluchten.”


Meeste voorstellen vallen af Honderden mensen hebben in het onderzoek de moeite genomen Schiphol verbeteringen aan het programma voor te stellen. Opvallend is dat maar een klein deel van die suggesties door Schiphol serieus worden genomen. Liefst 63 procent van de verbeterpunten wordt als irrelevant beschouwd, want in de categorie minder vliegen of Schiphol naar zee en dus ‘buiten de scope van het onderzoek’.


Ook de antwoorden op vragen over het gebruik van specifieke startbanen komt Schiphol niet lekker uit. “Respondenten pleiten vooral voor het minder inzetten van specifieke banen, terwijl het beleid juist is gericht op het meer inzetten van de primaire banen. Mogelijk zijn respondenten niet op de hoogte van dit beleid, of zijn ze het er niet mee eens.”


Respondenten lijken de techisch beschreven maatregelen ook niet goed te snappen, aldus het bureau. “Ze nemen het uiteindelijke effect voor hun eigen woonomgeving als uitgangspunt.”

Al met al is maar liefst 64 procent van de deelnemers kritisch op de voorgestelde maatregelen.