Topman Schiphol pleit voor nationaal onderzoek naar schone en stille luchtvaart

Bron: FD


Dick Benschop van Schiphol Group pleit voor een nationaal onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de luchtvaart. Innovaties kunnen ertoe leiden dat luchtvaart tegemoet komt aan de kritiek van omwonenden. De luchthaven constateert dat de oppositie tegen de ‘externe effecten' van de luchthaven verhardt.

Foto: Ramon van Flymen voor het FD

Er moet een nationaal onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma komen voor de luchtvaart. Dat programma zal technologische innovaties moeten opleveren waardoor vliegtuigen stiller worden en de gebruikte brandstoffen minder schadelijk zijn voor het milieu.


Daarvoor pleit ceo Dick Benschop van Schiphol Group in zijn nieuwjaarsboodschap maandag. Het nationale onderzoeksprogramma voor verduurzamen van de luchtvaart kan volgens hem deels gefinancierd worden door de opbrengsten van de ticket tax die begin dit jaar is ingevoerd. Die milieubelasting bedraagt bijna €8 per ticket.


‘Debat over de luchtvaart zit vast'

Schiphol heeft te maken met toenemend verzet tegen de overlast die het luchtverkeer op en rond de luchthaven veroorzaakt. ‘Het politieke en maatschappelijke debat over de luchtvaart zit behoorlijk vast’, constateert de Schiphol-topman. Hij zegt te streven naar een ‘nieuwe maatschappelijke en politieke consensus'. Benschop: ‘In zijn meest simpele vorm komt het erop neer dat we de voordelen willen behouden van wat wij hebben opgebouwd, terwijl wij de nadelen - de externe effecten - aantoonbaar blijven reduceren.'


Schiphol, de luchtverkeersleiding en het ministerie van Infrastructuur blijven in gesprek met omwonenden van de luchthaven en kritische gemeentebestuurders. Benschop bezocht in 2020 tal van bijeenkomsten in de regio, om de druk wat van de ketel te halen.


Door de coronacrisis is Schiphol het afgelopen jaar sterk gekrompen en nam ook de overlast af. Het aantal vliegbewegingen daalde scherp, van bijna 500.000 naar 227.000. Het aantal passagiers van en naar de luchthaven kromp met 71%, zo is maandag bekendgemaakt.


Een op de zeven verliest zijn baan

Door de krimp loopt het verlieslatende Schiphol, dat 2500 mensen in dienst heeft, veel inkomsten mis en verdwijnen er honderden banen bij de luchthaven. Een op de zeven werknemers raakt zijn baan kwijt. Het verlies aan werkgelegenheid is nog veel groter bij partnerbedrijven op Schiphol die werken met schoonmakers, beveiligers, cateraars en bagageafhandelaars.


Het zal naar verwachting tot 2024 of 2025 duren voordat de luchthaven terug is op de vervoersaantallen van topjaar 2019. Benschop wil die tijd benutten voor wat hij noemt ‘gecontroleerd herstel’, niet weer direct terug naar het plafond van voor corona. Schiphol moet volgens Benschop inzetten op de kwaliteit van het netwerk en de leefomgeving.


Minder geluidshinder

De luchtvaart zal aantoonbare minder geluidshinder moeten genereren en de CO₂-uitstoot beperken. Daarnaast moet Nederland de productie van duurzame brandstoffen in eigen land stimuleren, een productie die maar moeilijk van de grond komt. En in Europa moet Nederland stevig lobbyen voor een verplichte bijmenging van biokerosine voor alle vliegtuigen.


Om de overlast de komende jaren te verminderen moet volgens Schiphol het aantal nachtvluchten geleidelijk reduceren van 32.000 per jaar naar 25.000. Een andere indeling van het Nederlandse luchtruim zal er ook toe leiden dat vliegtuigen hoger aanvliegen en daardoor minder geluidshinder zullen veroorzaken voor de omwonenden.


Lelystad Airport

Benschop houdt ondanks de sterke krimp van Schiphol in de komende jaren vast aan de opening van Lelystad Airport. De topman ziet geen reden waarom die regionale luchthaven komend najaar niet zou openen en hij roept het kabinet op de besluitvorming af te ronden.


Hij pleit ook voor een betere bereikbaarheid van de luchthaven voor het openbaar vervoer. Benschop schetst een multimodale hub waar internationale treinen luchtpassagiers oppikken voor verder vervoer binnen West-Europa. Schiphol moet op termijn ook worden aangesloten op de Amsterdamse metrolijn Noord-Zuid.


Originele link van het artikel: https://fd.nl/ondernemen/1369272/topman-schiphol-pleit-voor-nationaal-onderzoek-naar-schone-en-stille-luchtvaart