Update onderhandelingen sociaal plan KLM

Bron: FNV


FNV Luchtvaart heeft met KLM gesproken over een sociaal plan. KLM had een slecht voorstel voor een sociaal plan gepresenteerd, waar veel in stond over ontslag. Wij vinden dat KLM de boventalligheid zonder ontslagen moet oplossen.

Beeld: FNV

Dit is mogelijk. Er is al veel gebruik gemaakt van de vrijwillige vertrekregeling en er zijn nog veel pensioneringen te verwachten. We zijn bereid afspraken te maken over het vergroten van de mobiliteit, detachering en deeltijd werken. En ja, als de scenario’s nog veel slechter worden, dan waar nu op wordt gerekend, zal het moeilijk worden om ontslagen compleet te voorkomen. Echter, dat is pas volgend voorjaar aan de orde.


Hoe verder?

De afspraak is nu dat de vakbonden een gezamenlijk voorstel maken voor een sociaal plan gebaseerd op bijlage 15 uit de cao. In bijlage 15 van de cao komt ook de mogelijkheid van ontslag voor. FNV Luchtvaart vindt dat die mogelijkheid nu niet toegepast mag worden, omdat ontslag alleen aan de orde kan zijn indien de zaken verslechteren.


KLM heeft de vragen die wij gesteld hadden om goede vergelijkingen te kunnen maken tussen de grond, cabine en cockpit beantwoord. Volgende week gaan de reorganisatievoorstellen naar de ondernemingsraad en de groepscommissies. Dan weten we waar we over praten. Ook gaan we volgende week verder met onderhandelen.


We houden je op de hoogte.