UWV | Register NOW - Met informatie over ontvangers NOW 1.0

Download

UWV - Register NOW - Met informatie over
• 26.15MB

Titel

Register NOW - Met informatie over ontvangers NOW 1.0

Auteurs

UWV

Type

Register

Jaar van publicatie

2020

Aanvullende informatie


Register NOW

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert UWV een register NOW. Hierin staan gegevens van bedrijven die in de eerste aanvraagperiode NOW een voorschot op de tegemoetkoming hebben ontvangen.


Waarom dit register?

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een subsidie die uit publiek geld wordt betaald. De overheid wil zo transparant mogelijk zijn over de besteding van publiek geld. In de regeling NOW staat daarom dat werkgevers die NOW aanvragen, instemmen met publicatie van bepaalde gegevens.


Welke gegevens staan in het register NOW?

Van de bedrijven die in de eerste aanvraagperiode NOW hebben ontvangen, staan op verzoek van het ministerie van SZW in het register de volgende gegevens:

- de bedrijfsnaam

- de vestigingsplaats

- het verstrekte voorschotbedrag.


Het register is een momentopname. Het is mogelijk dat werkgevers de gedane NOW-aanvraag alsnog willen intrekken. Na terugbetaling van het volledige voorschot zal het register, bij een volgende periodieke update, worden aangepast.


Omdat op dit moment alleen de voorschotbedragen in het register staan, kunnen hier dus nog geen rechten aan ontleend worden. Het register zal op een later tijdstip aangevuld worden met de definitieve bedragen. De definitieve bedragen kunnen afwijkend zijn van voorschotbedragen. Na afloop van de tweede aanvraagperiode NOW zal UWV eenzelfde register publiceren.


Bron: UWV