Vakbond VNC vangt ook bot in hoger beroep tegen ontslagplannen KLM

Bron: RTL Nieuws


KLM hoeft niet het als laatst aangenomen personeel als eerste de laan uit te sturen bij grote ontslagrondes. Vakbond voor cabinepersoneel VNC pleitte daar al tevergeefs voor bij de rechter en krijgt ook van het gerechtshof nul op rekest.

Beeld: ANP

In hoger beroep oordeelde het gerechtshof van Amsterdam - net als de voorzieningenrechter - dat in de cao voor KLM geen verplichting is opgenomen om een ontslagcommissie in te stellen.


Nooit akkoord

Zo'n ontslagcommissie moet er zijn, wil een bedrijf afwijken van de hoofdregel dat bij bedrijfseconomische ontslagen het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast. Daarbij wordt het personeel in leeftijdsgroepen verdeeld. zodat de leeftijdsopbouw in het bedrijf na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft.


VNC wilde dat KLM het zogeheten last in, first out zou hanteren. Dit is volgens de vakbond afgelopen december nog afgesproken in de nieuwe cao. De bond wijst erop nooit akkoord te zijn gegaan met het verlaten van het principe van last in, first out.


Verlies jong personeel

KLM wordt hard geraakt door de coronacrisis. Een vrijwillige vertrekregeling sloeg niet aan, dus een ontslagronde is niet meer te voorkomen. De luchtvaartmaatschappij wil daarbij de ontslagen eerlijk verdelen, over alle leeftijdsgroepen. 


Daar gaan de rechter en nu dus ook het hof in mee. Die stellen ook dat KLM bij het last-in-first-out-principe meer ontslagen nodig heeft om tot dezelfde kostenbesparing te komen. Dat zou tot onevenredig verlies van jongere cabinewerknemers kunnen leiden. En een verlies van jong personeel is slecht voor de toekomst van KLM, aldus de rechter. 


De VNC beraadt zich momenteel op het vervolg van dit onderwerp. De bond kan nog een stap hoger op de juridische ladder. VNC kan in cassatie gaan bij de Hoge Raad.