Vakbonden eisen 2,5% loonsverhoging voor KLM grondpersoneel

Bron: De TelegraafHet grondpersoneel van KLM moet op 1 augustus 2,5% extra loon uitbetaald krijgen. Uitstel van deze cao-verhoging, zoals de KLM-directie voorstelt, is voorbarig.

Foto: ANP / bewerkt door AVA | Vrijhaven


Dat schrijven de gezamenlijke vakbonden in een brief aan personeelsdirecteur Aart Slagt van KLM. „Wij zijn vooralsnog van mening dat uitstel van de loonsverhoging à 2,5% per 1 augustus 2020 niet aan de orde kan zijn”, aldus de bonden FNV Luchtvaart, VKP, De Unie, CNV Vakmensen en de NVLT. KLM wil volgens de briefschrijvers de loonsverhoging ’tot nader order’ uitstellen. Dat uitstel is dan ’onderdeel van de gesprekken over reductie van arbeidsvoorwaarden’. Bij het reddingspakket voor KLM heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën bedongen dat het personeel salaris inlevert, oplopend tot een loonoffer van 20%.


Modaal

De minister schreef hierover: „Dit houdt in dat de werknemers die minstens driemaal modaal verdienen ten minste 20% moeten inleveren op hun arbeidsvoorwaarden. Voor lonen vanaf modaal gelden lagere percentages, lineair oplopend tot 20%. De invulling van deze voorwaarde is verder aan de onderneming en de vakbonden.” Niet alleen de hoogst betaalde piloten moeten dus inleveren, maar ook personeel met een modaal salaris.

De vakbonden houden vooralsnog vast aan de cao-afspraken. De cao voor grondpersoneel geldt voor 15.000 werknemers die verantwoordelijk zijn voor afhandeling van bagage en passagiers. De bonden willen eerst in gesprek met KLM over eventuele aanpassing van de arbeidsvoorwaarden voordat de cao wordt opengebroken.


Noodsituatie

„Wij hechten eraan nogmaals uitdrukkelijk te vermelden dat de gezamenlijke vakbonden bereid zijn om met KLM in overleg te treden -zoals ook in de cao is afgesproken-, maar dat wij dit pas zinvol achten als het proces en de inhoud van dat overleg vooraf is vastgesteld”, zo schrijven de bonden. „Daarnaast herhalen wij ook dat wij ons zeer wel bewust zijn van de noodsituatie waarin KLM verkeert, als ook de tijdsdruk die door de overheid aan KLM is opgelegd.”


Uit de brief blijkt enige verbolgendheid over de manier waarop Hoekstra het loonoffer heeft afgedwongen: „Dat neemt niet weg dat diezelfde overheid de afgelopen maanden de gelegenheid had om ons te consulteren over de nu voorgenomen voorwaarden. Die consultatie heeft echter tot op heden niet plaatsgevonden.”


Bron: De Telegraaf