Vakbonden maken bezwaar bij de Europese Commissie tegen voorwaarden steun KLM

Bron: Politico


In een gezamenlijke brief maken vakbonden VNV, De Unie, CNV Vakmensen, VNC, VKP en NVLT bij de Europese Commissie bezwaar tegen de voorwaarden die de Nederlandse regering aan de steun voor KLM stelt. Momenteel ligt het staatssteunpakket ter goedkeuring bij de Commissie.


Arbeidsvoorwaarden

De bonden zijn van mening dat de arbeidsvoorwaardelijke condities in strijd zijn met verdragen zoals die van de International Labour Organization (ILO). “In deze verdragen staat onder meer dat sociale partners in vrijheid over collectieve arbeidsovereenkomsten moeten kunnen onderhandelen, zonder inmenging van de overheid. Bij de totstandkoming van het huidige steunpakket zijn de sociale overlegpartners op geen enkele manier betrokken, ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe bij zowel KLM als de overheid”, zegt de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel.


Herstel

In de brief spreken de bonden hun begrip uit voor de situatie waarin KLM zich bevindt. VNC zegt dat het personeel ook bereid om een bijdrage te leveren aan het herstel van het bedrijf. “Dat is tot nu toe echter altijd in goed overleg met de vakbonden gegaan en zij dringen dan ook aan op een gezamenlijke inzet om tot passende oplossingen te komen”, aldus de vakbond.


Illustratie door Rob Dobi voor POLITICO