‘Vliegoverlast veel ernstiger dan gedacht’

Bron: SchipholWatch


Nieuw onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Avaiation Administration (FAA) toont aan dat omwonenden veel meer last hebben van vliegtuigherrie dan jarenlang werd gedacht.

Gigantische verschillen tussen de oude en nieuwe methode om de overlast van vliegverkeer te bepalen (illustratie: FAA)

Al sinds de vroege jaren ’70 van de vorige eeuw wordt voor het kwalificeren van de overlast de zogenaamde Schultz-curve gebruikt. Die grafiek geeft aan dat bij een toenemende geluidsniveaus het aantal mensen dat hinder ondervindt stijgt.


Het nieuwe onderzoek geeft eenzelfde beeld, maar constateert dat de percentages mensen met hinder al die jaren zwaar zijn onderschat.


Drie keer zoveel mensen de dupe

Zo wordt er in de klassieke Schultz-curve uitgetekend dat 30 procent van de omwonenden hinder ondervindt bij geluidsniveaus van 70 decibel. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat maar liefst 80 procent van de burgers ernstige hinder ondervindt bij een dergelijk geluidsniveau. Dat is bijna drie keer zoveel als de ‘officiële’ cijfers van de luchtvaartindustrie.


Dit betekent dat de Schultz-curve aan herziening toe is en dat deze geen recht doet aan de werkelijke situatie.


Het nieuwe onderzoek, afgerond in februari van dit jaar, toont duidelijk aan dat op alle geluidsniveaus tussen de 50 en 75 decibel er sprake is van een zeer aanzienlijk groter deel van de mensen die worden geraakt door vlieglawaai.


Nieuwe kennis

“Zowel de Schultz- als de nieuwe curve zijn opgesteld met de beschikbare kennis van het moment. In de afgelopen veertig jaar sinds de introductie van de Schultz-curve is er veel extra kennis opgedaan over de gevolgen van geluidsoverlast”, aldus de FAA in een persbericht.


De Amerikaanse luchtvaartautoriteit is met zijn onderzoek niet over één nacht ijs gegaan. Het bureau betrok meer dan 10.000 omwonenden rond twintig verschillende vliegvelden. Een deel van hen vulde een uitgebreide enquête in, een ander deel werd bevraagd in een telefonisch vraaggesprek.


De FAA geeft dan ook aan dat het onderzoek heeft geleid tot resultaten die met een kans van 95 procent betrouwbaar zijn.


Zelfde beeld in Uithoorn

De nieuwe bevindingen komen sterk overeen met een recentelijk uitgevoerd onderzoek in Uithoorn. Ook daar bleek het aantal ernstig gehinderde bewoners ver boven de aannames te liggen die Schiphol zelf hanteert. In Uithoorn blijkt 83 procent van de burgers ernstige overlast te ondervinden van het vliegverkeer.