Vliegtuigen vaker en lager over de IJmond

Bron: SchipholWatch


Vliegtuigen vliegen dit crisisjaar steeds vaker en lager over de IJmond. Dit blijkt uit een analyse van de gegevens van Nomos, het systeem waarmee vlucht- en geluidsgegevens rond Schiphol worden bijgehouden.

Foto: joyce huis via Unsplash

Nomos wordt betaald door Schiphol zelf, dus heeft het vliegveld alle mogelijkheid om de data te manipuleren.


Een inwoner van Driehuis (naam bekend bij SW) verdiepte zich in de gegevens van de afgelopen periode. Conclusie: het aantal vliegbewegingen op Schiphol daalde dit jaar door de pandemie fors, maar de IJmond heeft juist meer overlast.


Aangepaste vliegroutes De reden is dat de vliegroutes dit jaar zijn aangepast. Vlogen in voorgaande jaren hooguit vijf procent van alle vliegtuigen over een gemeente als Velsen, tot eind augustus was dat aantal al opgelopen tot boven de dertien procent.


Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2018. De vlieghoogte tot 2000 voet (circa 600 meter) levert de meeste geluidsoverlast op.


In 2018 vlogen er in absolute aantallen 14.100 vliegtuigen (53% van alle vluchten) op een hoogte van 2000 voet of lager over Velsen. In 2019 vlogen er maar liefst 11.596 vliegtuigen (60% van alle vluchten) op deze hoogte en in 2020 al 15.778 vliegtuigen (76% van alle vluchten).


140 Procent méér Wordt 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019 dan gaat het om 9.250 vliegtuigen extra op een hoogte tot 2000 voet – een toename van 140 procent.


Op dit moment zijn er twee meetpunten voor geluidsoverlast door vliegtuigen in de gemeente Velsen. Die staan in Velsen-Noord en Velserbroek, maar dat is niet voldoende om een zuiver beeld van de overlast te kunnen schetsen.


Vliegtuigen die kiezen voor een vliegroute boven woningen van de kernen IJmuiden, Velsen-Zuid en Driehuis blijven buiten het bereik van de meetapparatuur. Een extra meetpunt op de Stadsschouwburg of in een lichtmast van het stadion van Telstar zou uitkomst kunnen bieden.


Druk op de leefbaarheid Inwoners kunnen met deze informatie de druk op de leefbaarheid aankaarten bij de verantwoordelijken bij Schiphol en het ministerie van Infrastructuur. Ze kunnen erop aandringen het vliegverkeer weer conform de vliegroutes te laten vliegen zoals in 2018 en 2019 gebruikelijk was.

Een andere mogelijkheid voor inwoners om aan de bel te trekken is hun gemeente schriftelijk te verzoeken om de verandering van het vliegverkeer aan te kaarten.