VNC in hoger beroep tegen vonnis ontslagmethode KLM

Bron: Up in the SkyVakbond VNC gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam dat KLM niet het last in, first out-principe (lifo) hoeft toe te passen bij de komende ontslagronde.

Beeld: KLM

De vakbond heeft verzocht om de zaak als een spoedappèl te behandelen. Als dat verzoek wordt toegestaan, dan zal de zaak met voorrang worden behandeld en komt er binnen twee tot drie maanden een uitspraak. “Dit is van belang omdat wij rekening houden met een besluit van KLM om in het najaar mogelijk over te gaan tot gedwongen collectief ontslag”, zegt de vakbond.


VNC vindt dat de kortgedingrechter veel te kort door de bocht is gegaan. “Hij is er vanuit gegaan dat de partijen het oneens waren over lifo en de discussie daarover door KLM met succes op de lange baan is geschoven. De rechter heeft vanuit die onjuiste gedachte geoordeeld tot afwijzing van de vorderingen en partijen terugverwezen naar de onderhandelingstafel om alsnog nadere afspraken te maken met elkaar”, aldus de vakbond.