Vragen en antwoorden over werknemersbijdrage KLM

Bron: FNV


Op deze pagina vind je de vragen en antwoorden over de werknemersbijdrage KLM.

1. Waarom moeten de werknemers een bijdrage leveren? De overheid steunt KLM met een lening en met garanties. De overheid stelt voorwaarden aan die steun, o.a. dat de werknemers een bijdrage moeten leveren. 2. Zegt de overheid ook hoe groot die bijdrage moet zijn? De overheid heeft gesteld dat de bijdrage 0% is vanaf werknemers met een modaal inkomen tot 20% voor werknemers met een inkomen van drie keer modaal. Daarnaast is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die stelt dat de inkomens tot 1,5 keer modaal zoveel mogelijk ontzien moeten worden. 3. Wat viel dan nog te onderhandelen? De ruimte was beperkt, maar KLM had een bepaalde invulling van de voorwaarden en de FNV had een bepaalde invulling (FNV: werknemers met een inkomen van 1,5 modaal hoeven niet bij te dragen). 4. Wat is nu precies afgesproken over de bijdrage? Iedereen met een inkomen tot 1,5 keer modaal hoeft alleen de loonsverhoging van augustus 2020 en augustus 2021 (2 x 2,5%) af te staan. Dat is 5%, daarmee is voldaan aan de bijdrage (als je het precies berekent, zou er nog iets meer betaald moeten worden, dat is geschrapt). Werknemers met een inkomen hoger dan 1,5 keer modaal leveren een bijdrage die meer is dan de 5% loonsverhoging. De hoogte van het bijdragepercentage kun je afleiden als je een lijn trekt tussen 5% bij modaal en 20% bij 3 keer modaal. 5. Wat is modaal inkomen? Dat wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het is nu € 36.500,- per jaar. In de definitie die KLM gebruikt (en het CBS) zitten alle loonbestanddelen (zie volgende vraag). 6. Van welk inkomen moet je uitgaan, met andere woorden welk inkomen staat in de grafiek om het bijdragepercentage te bepalen? Het totale jaarinkomen met alle loonelementen, dus ook onregelmatigheidstoeslag en Part 66 vergoeding. Hiervan wordt de werknemersbijdrage pensioen afgetrokken. 7. Uit welke inkomensbestanddelen wordt de werknemersbijdrage gehaald? Voor werknemers met een inkomen meer dan 1,5 modaal worden, afhankelijk van de hoogte van zijn/haar inkomen, de volgende inkomenselementen aangesproken: - winstdeling 2019 (eenmalig); - duurzame Inzetbaarheid budget 2020 en verder; - eindejaarinkomen of variabele eindejaarsuitkering (MSG 4 t/m 6); - vakantie-uitkering. Er zijn eenmalige uitkeringen die ook gebruikt kunnen worden: - pauzemaand reiskostenvergoeding juli 2020; - oud opleidingsbudget duurzame Inzetbaarheid t/m 2019; - verrekening van 0,5% voor verlenging cao maart 2020 - december 2020 (fictieve loonsverhoging). 8. Zijn de inkomens tot 1,5 keer modaal niet ontzien? Ja, op de volgende wijze: - Inkomens tot modaal ontvangen de loonsverhoging van 2,5% in augustus 2021 (afgetopt tot modaal inkomen). - Iedereen met inkomen tot aan 1,5 keer modaal krijgt in:                 * oktober 2020 een halve winstuitkering 2019;                 * oktober 2021 de tweede halve winstuitkering 2019. Deze afspraak moet nog goedgekeurd worden door minister Hoekstra. 9. Zijn de andere werknemers de winstuitkering kwijt? Nee, maar de overheid heeft bepaald dat die winstuitkering pas mag worden uitgekeerd indien KLM weer zoveel winst maakt, dat de uitkering wordt betaald uit de cashflow. Dat kan dus nog best lang duren. Daarom moet minister Hoekstra toestemming geven om de winstuitkering eerder te betalen aan werknemers met een inkomen tot 1,5 keer modaal. De winstuitkering kan gebruikt worden als bijdrage van de werknemer (zie vraag 7). 10. Wanneer begint de bijdrage? Oktober 2020. Dat betekent dat voor de vaststelling van het bijdrage percentage 2020 gekeken wordt naar het inkomen 2019 (minus de in april 2019 uitgekeerde winstuitkering 2018). 11. Hoe zit dat met deeltijders? Voor deeltijders wordt het bijdrage percentage (hoogte van het percentage) bepaald aan de hand van het voltijdsalaris. 12. Betaalt de deeltijder dan niet veel te veel? Nee, want het bijdragepercentage wordt toegepast op het deeltijdsalaris. 13. Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt, hoe gaat het dan? Bij gedeeltelijk arbeidsongeschikten wordt de uitkering buiten beschouwing gelaten. Als inkomen wordt gerekend het salaris over het arbeidsgeschikte deel plus de aanvulling op de uitkering. 14. Hoe lang duurt de bijdrage? Zolang KLM de lening en de garanties gebruikt, uitgangspunt is 5 jaar. Er is nu een afspraak gemaakt tot 31 december 2022. Maar als KLM de lening dan nog heeft, moet de bijdrage worden verlengd. 15. Het is dus een tijdelijke bijdrage? Ja, indien de bijdrage stopt, is het salaris weer op het niveau van voorheen. We moeten nog wel afspreken wanneer de loonsverhogingen (2 x 2,5%) dan ingaan. Let wel, geen terugwerkende kracht.