Wat zijn de economische gevolgen van corona?

Bron: CBS

Beeld: CBS

Hoe ontwikkelt de Nederlandse economie zich?

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Een dergelijke krimp is niet eerder door het CBS gemeten. De daling van het bbp in het tweede kwartaal is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gedaalde consumptie door huishoudens. Verder namen ook de investeringen en het handelssaldo sterk af. De krimp in Nederland was wel kleiner dan gemiddeld in de eurozone en in de ons omringende landen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.

Lees meer


Zijn er meer faillissementen dan vorig jaar?

In de eerste 37 weken van 2020 gingen 2.453 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet, 206 minder dan in dezelfde periode van 2019. Lees meer


Hoeveel bedrijven zijn in de afgelopen weken failliet verklaard?

In week 37 (7 september tot en met 13 september) zijn 43 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) en 3 eenmanszaken failliet verklaard. Lees meer


Hoe ontwikkelt de omzet van de transportsector zich?

De omzet in de transportsector daalde in het tweede kwartaal van 2020 met ruim 21 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het vervoer van goederen en personen door de lucht en de dienstverlening voor de luchtvaart zijn het hardst getroffen door de coronacrisis. De post- en koeriersdiensten behaalden als enige in de transportsector meer omzet. Lees meer


Hoeveel is de productie van de industrie gedaald?

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 5,8 procent lager dan in juli 2019. De daling is kleiner dan in de voorgaande drie maanden. In juni was de productie van de industrie nog 9,7 procent lager dan in 2019. Lees meer


Hoe ontwikkelt de omzet van de groothandel zich?

In het tweede kwartaal van 2020 daalde de omzet van de bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling met 9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Binnen deze bedrijfstak halveerde de omzet van handelaren in olie bijna in het tweede kwartaal. De groothandel in landbouwproducten behaalde juist meer omzet (23,1 procent). Lees meer


Hoe ontwikkelen de consumentenprijzen zich?

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 0,7 procent duurder dan vorig jaar. Dat is de laagste inflatie sinds november 2016. In juli was de prijsstijging nog 1,7 procent. De prijsdaling van vliegtickets en pakketreizen had een neerwaarts effect op de inflatie. Vliegtickets waren in augustus 21,6 procent goedkoper dan een jaar eerder. Een maand eerder was vliegen nog 4,8 procent duurder. Ook de prijzen voor pakketreizen waren goedkoper. In augustus waren de prijzen 11,5 procent lager dan een jaar eerder, terwijl in juli de prijzen nog 0,5 procent hoger lagen. Ook de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had een neerwaarts effect op de inflatie. Lees meer


Hoe ontwikkelt de Nederlandse goederenhandel zich?

In de eerste helft van 2020 was de uitvoer van goederen bijna 23 miljard euro lager dan in dezelfde periode van 2019. Dat is een afname van 9 procent. In het eerste kwartaal was de export nog vrijwel op hetzelfde niveau als vorig jaar, maar in het tweede kwartaal daalde de goederenexport met 17 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse goederenhandel en de publicatie Nederland Handelsland. Lees meer


Hoe ontwikkelt de omzet van de zakelijke dienstverlening zich?

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het tweede kwartaal van 2020 18,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een aantal branches wist het omzetverlies beperkt te houden tot enkele procenten. Andere, zoals de reclame- en de reisbranche zetten tientallen procenten minder om als gevolg van de coronacrisis. Lees meer


Hoe ontwikkelt de omzet van de horeca zich?

De horeca is een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren van Nederland. De omzet in de horeca nam in het tweede kwartaal van 2020 met iets meer dan de helft af ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het eerste kwartaal daalde de omzet al met bijna 14 procent. Vooral in april heeft de horeca fors minder omgezet. Lees meer


Hoe ontwikkelt de omzet van de detailhandel zich?

De detailhandel heeft in juli 9,7 procent meer omgezet dan in juli 2019. Dat is de op een na grootste groei sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde cijfers in 2005. Het verkoopvolume lag 7,1 procent hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast is online ruim 38 procent meer omgezet. Lees meer


Hoe hard is de schuld van de Rijksoverheid toegenomen?

In de eerste helft van 2020 steeg de schuld van de Rijksoverheid met 48 miljard euro. In de eerste twee maanden van dit jaar was nog sprake van een daling. Door noodmaatregelen vanwege de coronacrisis ontving het Rijk minder aan belastingen, wat de belangrijkste inkomstensbron is. Tegelijkertijd namen de uitgaven van het Rijk toe door inkomensondersteunende maatregelen als NOW, Tozo en de TOGS. Dit blijkt uit de maandelijkse kascijfers van het Rijk. Lees meer


Hoe ontwikkelt het producentenvertrouwen zich?

Door de coronacrisis daalde het producentenvertrouwen in april 2020 naar -28,7, het laagste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985. Sinds mei krabbelt het vertrouwen weer op, en in augustus waren industriële ondernemers voor de vierde maand op rij minder negatief. Het producentenvertrouwen ging van -8,7 in juli naar -5,4 in augustus. Ondernemers waren vooral minder negatief over de orderportefeuille en de voorraden gereed product. Lees meer


Hoeveel zijn de afzetprijzen van de industrie gedaald?

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli gemiddeld 4,9 procent lager dan in juli 2019. Een maand eerder waren de producten van de industrie 5,5 procent goedkoper dan een jaar eerder. Producten van de aardolie-industrie daalden het meest in prijs. Deze waren in juli 30,3 procent goedkoper dan in juli 2019. Lees meer


Hoe ontwikkelt de omzet van de auto- en motorbranche zich?

De omzet van de auto- en motorbranche was in het tweede kwartaal van 2020 ruim 25 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019. Dit is de grootste krimp in meer dan 25 jaar. Alle deelbranches, behalve de motorbranche, laten in het tweede kwartaal recorddalingen zien. Ook in het eerste kwartaal was de omzet van de auto- en motorbranche al lager. Lees meer


Hoe ontwikkelt het consumentenvertrouwen zich?

De stemming onder consumenten is verslechterd in augustus. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -29, tegen -26 in juli. Consumenten waren pessimistischer over het economisch klimaat. De koopbereidheid is nauwelijks veranderd. Lees meer


Hoe ontwikkelt de omzet van de bouw zich?

De omzet van de bouw was in het tweede kwartaal van 2020 1,6 procent lager vergeleken met een jaar eerder. De laatste keer dat de omzet daalde was meer dan vijf jaar geleden. Met 12 procent minder omzet waren het de middelgrote bouwbedrijven met 10 tot 100 werkzame personen waar de grootste klappen vielen. Lees meer


Hoe ontwikkelt de consumptie van huishoudens zich?

Consumenten hebben in juni 7,0 procent minder besteed dan in juni 2019. De krimp is een stuk lager dan in april en mei, maar nog altijd de op twee na grootste ooit gemeten. Consumenten gaven minder uit aan diensten, maar meer aan goederen. Lees meer


Hoeveel is het verbruik van benzine, diesel en kerosine gedaald?

De afzet van olieproducten als benzine, diesel en stookolie en het verbruik van kerosine zijn in maart met 13 procent gedaald ten opzichte van januari. In mei was de afzet van kerosine 60 procent lager dan in januari. Van benzine en diesel was de afzet in mei respectievelijk 20 en 1 procent lager dan in januari. Motorbrandstoffen; afzet in petajoule


Hoeveel geld besteden Nederlandse consumenten bij Europese webwinkels?

In het eerste kwartaal van 2020 gaven Nederlandse consumenten 480 miljoen euro uit aan webwinkels in de Europese Unie, die buiten Nederland zijn gevestigd. Dat is 18,8 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De cijfers over online-aankopen van Nederlanders bij buitenlandse webwinkels zijn gebaseerd op een experimentele methode, waarbij btw-aangiften zijn gebruikt. Lees meer


Hoe beïnvloedt de coronacrisis het betaalgedrag?

Door een samenwerking met de Betaalvereniging Nederland kan het CBS gegevens beschikbaar stellen over de ontwikkeling van een aantal belangrijke betaalstromen voor Nederland als geheel. Daaruit blijkt dat tijdens de coronacrisis een verdere verschuiving van offline- naar onlinebetalingen heeft plaatsgevonden. Uit deze gegevens blijkt ook dat de uitgaven via PIN, iDEAL en creditcard na een tijdelijke terugval tijdens de lockdown sinds medio mei per saldo hoger liggen dan vlak daarvoor. Lees meer


Hoeveel ondernemers verwachten de crisis niet te overleven?

In vrijwel alle branches van het niet-financiële bedrijfsleven is het aantal ondernemers dat denkt in de huidige economische situatie minstens nog een jaar te bestaan in juni sterk toegenomen ten opzichte van de meting van mei. In de zakelijke dienstverlening nam het aantal bedrijven dat in juni verwachtte nog minstens een jaar te bestaan het sterkst toe vergeleken met mei. Toen dacht 41 procent het minstens nog een jaar te kunnen volhouden, in juni was dit aantal toegenomen naar 57 procent. Binnen de zakelijke dienstverlening nam het vertrouwen in continuïteit het sterkst toe in de reisbranche (+41 procentpunten). Lees meer


Hoeveel bedrijven hebben uitstel van betaling bij de Belastingdienst gekregen?

Van 1 april tot en met 12 juni verleende de Belastingdienst vanwege de coronacrisis aan 128 duizend bedrijven drie maanden uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Bijna 21 duizend van de 66 duizend bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen hebben uitstel aangevraagd en gekregen. Van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen vroeg en kreeg 12 procent uitstel, onder bedrijven met 1 werkzame persoon minder dan 5 procent. Lees meer


Hoe ontwikkelt de stemming van ondernemers in consumentgerichte branches zich?

In juni waren er voor de tweede maand op rij minder ondernemers in de op consumenten gerichte branches pessimistisch over de verwachte omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat dan een maand eerder. Na het afkondigen van ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus, werd in april per saldo het hoogste percentage negatief gestemde ondernemers gemeten sinds de start van het onderzoek. Lees meer


Hoeveel lager was de exportwaarde van sierteelt in maart ten opzichte van vorig jaar?

In maart 2020 is de exportwaarde van sierteelt, zoals bloemen, planten, bollen en boomkwekerijproducten met 22 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. De export van snijbloemen nam af met 26 procent. De uitvoer van sierteelt naar Italië kromp met 61 procent het meest. Lees meer


Hoe groot is de sector landbouw?

Volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) waren er 73 465 bedrijven in de landbouw in Nederland (eerste kwartaal 2020). Volgens de statistiek landbouwtelling waren dit er 53 233 (2019). De Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en de landbouwtellingen hanteren verschillende definities voor de sector landbouw, waardoor het totaal aantal bedrijven verschilt. Lees meer


Hoeveel logiesaccommodaties waren in april gesloten?

Door maatregelen in verband met corona was in april ongeveer een derde van de beschikbare slaapplaatsen bij logiesaccommodaties gesloten. Het beleid ten aanzien van de sluiting van logiesaccommodaties werd genomen per veiligheidsregio. Lees meer


Hoe groot is de financiële buffer van zelfstandig ondernemers?

In 2019 schatte 20 procent van de zelfstandig ondernemers in dat hun huishouden niet langer dan 3 maanden financieel rond kon komen als het inkomen uit hun bedrijf weg zou vallen. Bijna 40 procent dacht in zo’n situatie wel een jaar of langer te kunnen rondkomen. Zzp’ers werkzaam in de transport en logistiek gaven het vaakst aan maximaal 3 maanden te kunnen rondkomen zonder inkomen uit de onderneming (30 procent). Lees meer


Hoeveel hoger was de supermarktomzet in maart ten opzichte van vorig jaar?

In de tweede en derde week van maart hadden supermarkten in Nederland meer omzet dan in dezelfde weken een jaar eerder. De supermarktomzet liep in de derde week van maart terug vergeleken met de week ervoor, maar was nog altijd 25 procent hoger dan in dezelfde week in 2019. De omzet van houdbare voedingsmiddelen zoals conserven, diepvriesgroenten, bloem, rijst en pasta nam het meest toe, samen met handzeep, toiletpapier en farmaceutische producten. Lees meer


Hoeveel hoger was de bouwmarktomzet in maart ten opzichte van vorig jaar?

Bouwmarkten hebben in de derde week van maart ruim 50 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet lag bijna 6 procent hoger dan in de week van Hemelvaartsdag vorig jaar, normaal gesproken de week met de meeste omzet. Lees meer


Hoe groot is de sector horeca?

In het eerste kwartaal 2020 waren er binnen de horeca 61 775 bedrijven. Het merendeel (61 715 bedrijven) was midden- en kleinbedrijf (mkb). Van de bedrijven binnen de horeca waren 52 295 bedrijven een eet- en drinkgelegenheid. In 2017 bedroeg de netto omzet van de horeca in Nederland 26 213 miljoen euro. Lees meer


Hoeveel sportorganisaties en- bedrijven zijn er?

In 2018 telde Nederland 26 510 duizend sportclubs, 1 145 watersportclubs, 1 090 maneges en 1 250 sportscholen in Nederland. Daarnaast waren er in Nederland 1 570 fitnessbedrijven met 2 015 vestigingen in 2017. Hieronder vallen zowel sportorganisaties met, als zonder winstoogmerk. Lees meer


Hoe ontwikkelt de handel met China zich?

De waarde van de Nederlandse goederenimport uit China en Hongkong daalde in maart 2020 met 9 procent ten opzichte van maart 2019. In februari was de invoer al met 10 procent afgenomen. De goederenimport uit China en Hongkong was in februari en maart in totaal ruim 700 miljoen euro lager dan in dezelfde twee maanden van 2019. Lees meer


Hoeveel goederen importeert Nederland uit Italië?

Nederland voerde 11,9 miljard euro aan goederen in uit Italië. Dat is 2,6 procent van de totale invoer aan goederen in Nederland in 2019. Lees meer