Wob-verzoek Mobilisation afgewezen

Bron: SchipholWatch


Minister Carola Schouten weigert de aanvragen vrij te geven van stikstofvergunningen door de Nederlandse vliegvelden. Johan Vollenbroek kreeg wederom nul op het rekest, dit keer op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

Foto: Rudy & Peter Skitterians via Pixabay

Dit blijkt uit een brief van het ministerie aan Johan Vollenbroek. SchipholWatch beschikt over een kopie van dat schrijven. Eerder had Vollenbroek inzage gevraagd in de aanvragen, omdat hij als partij in een lopend proces direct belang heeft bij deze informatie.


Zijn organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) maakte Schouten immers attent op het ontbreken van de wettelijk vereiste vergunningen bij de vliegvelden. Hij verzocht daarop de minister de wet te handhaven en Schiphol terug te schroeven naar maximaal 400.000 vluchten per jaar.Minister weigerde Dit weigerde de minister. In plaats daarvan gaf ze Schiphol en de andere vliegvelden tot 1 oktober jongstleden de tijd om zo’n aanvraag in te dienen. Volgens het verantwoordelijke ministerie van Landbouw (LNV) waren die aanvragen nog net op tijd ingediend.


Nu liggen de aanvragen bij het ministerie ter beoordeling. Enkele maanden geleden lekte al uit dat de stikstofberekeningen opnieuw moesten gebeuren, omdat er inmiddels een nieuwere en betere (?) versie van de betreffende software is gepubliceerd.


Hoewel de informatie dus al ruim twee maanden op het ministerie zou liggen, weigert LNV nu het WOB-verzoek omdat openbaarmaking niet zou opwegen tegen het belang van het ministerie “om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie”.‘Niet voor iedereen’ Dit vreemde argument wordt aangevuld met een tweede argument dat zo mogelijk nog vreemder is. “De aanvragers hebben de informatie ter beoodeling verstrekt aan het bevoegde bestuursorgaan, en niet ter beoordeling van iedereen.”


Dat gaat direct in tegen de geest van de Wet openbaarheid bestuur. Immers: zowel dat ‘bevoegde orgaan’ als de aanvragers zijn onderdeel van danwel direct of indirect in handen van de staat. De Wob heeft juist betrekking op overheidsinformatie.De staat, dat zijn wij Staatszaken dienen een hoge mate van openbaarheid te hebben in een democratie. Immers: de staat dat zijn wij, de burgers.


Als derde argument tegen openheid van zaken noemt de ambtenaar dat de aanvragen mogelijk nog niet compleet zijn. “Gedurende de beoordeling kan aanvullende informatie worden opgevraagd. Het zou dan ook kunnen dat de aanvraag prematuur en onvoldoende gefundeerd wordt beoordeeld in het publieke debat”, stelt deze ‘plaatsvervangend secretaris-generaal’.


Het ministerie verwacht nu dat de aanvragen per medio januari openbaar worden als het ministerie haar ontwerpbesluit bekendmaakt.Vergunningen aanvechten Vollenbroek wil de eventuele toekenning van vergunningen daarna gaan aanvechten op grond van de Wet natuurbescherming. Hij weet dat de vliegvelden verantwoordelijk zijn voor een te hoge stikstofneerslag op natuurgebieden en zal eisen dat het maximum aantal vluchten wordt teruggebracht tot een niveau dat binnen de grenzen van die wet past.